SKOK Kopernik

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 5 grudnia 2014 r. jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Polska Kasa Opieki SA (Bank Pekao).

Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Kopernik.