Logo Banku Pekao SA

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 22 grudnia 2014 r. nastąpiło przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. Kopernika w Ornontowicach przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na podstawie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2014 r. o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna DBS/DBS_W6/712/39/16/2014.

Od dnia przejęcia jesteście Państwo Klientami Banku Pekao S.A. wraz z produktami, które posiadaliście w SKOK im. M. Kopernika. Od tego dnia obsługiwani są Państwo przez Bank Pekao S.A. na dotychczasowych zasadach w następujących placówkach Banku Pekao S.A. (poprzednio placówki SKOK im. M. Kopernika): lista placówek

Jednocześnie informujemy, że jako Klienci Banku Pekao S.A. mają Państwo dostęp do atrakcyjnych produktów i usług bankowych.

Wszelkie informacje na temat procesu przejęcia mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z naszymi konsultantami pod numerem infolinii (opłata za połączenie według cennika operatora):

- infolinia SKOK Kopernik  801 400 700 lub (32) 330 65 00

- infolinia Banku Pekao  801 365 365 lub (22) 591 22 32

Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.pekao.com.pl, na której znajdą Państwo najważniejsze informacje o Banku Pekao S.A. oraz mogą zapoznać się z naszą ofertą.